Welkom

Welkom op de website van Orthodontist Van Gelder.

Orthodontiepraktijk Van Gelder is sinds 1997 gevestigd in Lisse.  Pal naast het gezellige winkelcentrum van Lisse aan de Haven nummer 6.  Het team bestaat uit geroutineerde assistentes en orthodontist Rob van Gelder.

Hartelijk welkom in onze praktijk
Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Uw afspraak
Wij behanders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Pijnklachten
Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende orthodontist.

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Betalingsvoorwaarden
Informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente en ook te vinden op de website van de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde (www.tandartsennet.nl)

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Privacy verklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze praktijk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te
waarborgen. Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van
persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Privacy verklaring: Privacy verklaring 2018 RvG