Tarieven

Tijden een eerste consult krijgt u een begroting van de kosten van een orthodontische behandeling. Om een relevante begroting op te kunnen stellen moet er eerst door de orthodontist naar het gebit gekeken worden en een inventarisatie gemaakt worden van wensen en mogelijkheden.
De factuur ontvangt u per post met acceptgiro en als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten zal uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten vergoeden. U moet zelf controleren in hoeverre uw zorgverzekeraar de kosten zal vergoeden voordat u een behandeling start.

Ons tarief  is conform de regeling volgens NZa richtlijnen www.NZa.nl .  De betalingsvoorwaarden staan op de achterzijde van iedere factuur, en zijn te vinden op de site van de NMT tandartsennet.nl  en op verzoek sturen wij u de betalingsvoorwaarden ook toe.

Bij uitblijven van uw betaling wordt (na minimaal twee herinneringen) de vordering overgedragen aan deurwaarderskantoor Buik en Van der Horst te Leiden.

Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg – TBREG-19612-01

Materiaal en Techniek kosten indicatie